گواهینامه اس اس ال

EU - SSL Certification

گواهینامه یکساله اس اس ال، مخصوص دامنه های با پسوند خارجی، مانند دات کام و نت و ...
+ فقط برای یکعدد دامنه، بدون سابدامین ها صادر میشود

Commercial SSL Certificate

گواهینامه یکساله اس اس ال از اروپا
مخصوص دامنه های ایرانی .آی آر
+ فقط برای یکعدد دامنه، بدون سابدامین ها صادر میشود

Commercial SSL Certificate Wildcard

گواهینامه یکساله اس اس ال از اروپا
مخصوص دامنه های ایرانی .آی آر - IR.
و همچنین پسوند خارجی، مانند دات کام و نت و ...
+ پشتیبانی از ساب دامین نامحدود

SSL free 90 days - Lifetime Certificate

گواهینامه 90 روزه اس اس ال رایگان از مرکز Let's Encrypt
فقط یکمرتبه هزینه نصب و فعالسازی اولیه دریافت میشود
این نوع اس اس ال بصورت 90 روزه صادر میشود و هر سه ماه یکبار بصورت اتوماتیک تمدید میگردد.
این نوع اس اس ال مورد قبول مرکز اینماد جهت دریافت نماد 2 ستاره نمی باشد
این نوع اس اس ال فقط روی سایتهای موجود در سرورهای ما قابل نصب می باشد.